Inden du reserverer et lejemål hos Fransk Ferie, er det vigtigt, at du har læst nedenstående generelle betingelser

Ankomst/Nøgleafhentning:
Vore lejemål gælder altid fra lørdag til lørdag - eventuelt kan skæve forløb aftales uden for sæsonen. Nøgleafhentning finder sted lørdag eftermiddag typisk mellem kl. 15.00 og kl.18.00. Nøglen afleveres lørdag mellem 9.00 og 10.00. Tidspunkterne kan dog variere lidt alt efter destination.

Lejer skal hurtigst muligt og senest inden for 48 timer meddele vort franske bureau eventuelle fejl eller mangler ved lejemålet, dette gælder også, hvis lejemålet mod forventning ikke ved ankomst findes tilfredsstillende rengjort.

Depositum:
Ved ankomst betales et depositum enten ved signeret opgivelse af creditcard nummer eller kontant i euro - alt afhængigt af destination. Dette tilbagebetales, når lejligheden er afleveret i samme stand som ved ankomst, dog senest 14 dage efter afrejse. Med enkelte bureauer har vi den aftale, at depositum betales direkte til Fransk Ferie, som så sørger for tilbagebetaling.

I påkommende fald forbeholder bureauet sig ret til at tilbageholde dele af eller hele dette depositum til dækning af manglende rengøring, ituslåede eller revnede ting, prisen for vask eller rensning af tæpper, betræk, madrasser, puder, hynder o.lign. 

Turistskat:
Turistskat skal betales overalt i Frankrig. Taksten varierer fra dét, der svarer til ca. dkr. 4,50 til dkr. 9,00. pr. person pr. døgn. Pengene går til kommunen til renholdelse af strande o.lign.  
   
Forbrug og Rengøring:  
Forbrug af el, gas og vand er som regel inkluderet i prisen i højsæsonen. Betaling for slutrengøring er på nogle af vore bureauer obligatorisk og vil blive opkrævet sammen med turistskatten og evt. forbrug. Hos andre af vore bureauer påhviler det lejer at foretage slutrengøring, dog kan dette bestilles mod betaling. Prisen varierer i alle tilfælde efter lejemålets størrelse.  
   
Linned og babyudstyr:
Som regel medbringer man selv sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude. Hos nogle af vore bureauer er leje af sengelinned dog med i prisen, således at man selv kun skal medbringe håndklæder, viskestykker og karklude. Langt de fleste steder kan sengelinned og håndklæder dog lejes, ligesom man kan leje babysenge, høj stol etc.

Lejemålet:
Den lejede lejlighed må under ingen omstændigheder bebos af flere end det antal personer, der er aftalt. I modsat fald kan ejer eller bureauet nægte lejer adgang til lejemålet. Der må ikke medbringes dyr uden forudgående aftale. Lejer bør undgå at smide genstande i vaskekummer, badekar, bidét og toilet, der kan tilstoppe afløbene, en forseelse hvis omkostninger lejer skal betale for at få udbedret. Lejer kan ikke kræve erstatning eller reduktion i lejen for det tilfælde, at nødvendige reparationer påhvilende ejer måtte opstå under lejemålet. I tilfælde af leje i en beboelsesejendom retter lejer sig som stedets beboere efter reglerne for ejendommen. Det er absolut forbudt at anbringe vasketøj i vinduerne og på altanerne. Lejer kan i intet tilfælde overdrage sit lejemål til andre uden udtrykkelig aftale med vort bureau. 
   
Forsikring:
Generelt er man i forbindelse med sygdom dækket af den almindelige Sygesikring, såfremt ferien finder sted inden for Europa, og såfremt den har en varighed af mindre end én måned. Alligevel kan det være en god idé, at man overvejer at tegne en afbestillings og eventuelt også en bagageforsikring i forbindelse med vore busrejser. Det er helt frivilligt, men prisen er lav. Spørg os i det enkelte tilfælde!

Såfremt I køber en Kør-selv-ferie hos os, er I omfattet af vor obligatoriske afbestillings- og ansvarsforsikring. Præmien for denne forsikring er 4% af lejeprisen. Forsikringen dækker i forbindelse med egen eller nære slægtninges sygdom, jobskifte og ansvarsforsikring i forhold til den lejede feriebolig. Flere af vore lejere har haft glæde af forsikringen!
Vi bruger  i forbindelse med alle vore ferieforsikringer Som lejer af en feriebolig gennem Fransk Ferie er I automatisk omfattet af Europæiske Rejseforsikring A/S. Denne dækker i tilfælde af afbestilling på grund af dokumenteret sygdom, hospitalsindlæggelse, jobskifte etc. Læs venligst forsikringsbetingelserne grundigt igennem. 
   
Betaling:
For at være sikre på råderetten over det lejede betales ved reservation hurtigst muligt 25% af lejen samt 4 % obligatorisk forsikring. Restbeløbet betales senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse. Beløbene bedes betalt på de fremsendte indbetalingskort. 
   
Annullering:
Lejers reservation er efter aftalens indgåelse bindende. Depositum skal indbetales, og vil ved annullering være tabt. I tilfælde af annullering senere end 30 dage før lejemålets begyndelse, skal det fulde beløb betales. Såfremt det lykkes at genudleje lejemålet, vil den herved indkomne leje, med fradrag af bureauets kommission, blive refunderet. Se dog venligst i forsikringsbetingelserne vedrørende den obligatoriske afbestillings- og ansvarsforsikring, som er vedlagt, og som i meget stor udstrækning holder lejer erstatningsfri.